Moj profil COBISS je prostor, kamor shranjujemo vsebino, ki smo jo poiskali, in kjer urejamo nastavitve vmesnika COBISS+, kot so nastavitev privzete knjižnice pri iskanju, povezujemo različna članstva v knjižnicah z uporabo servisa Moje knjižnice, shranjujemo uporabljene iskalne zahteve. Z nastavitvami v ovkviru Mojega profila COBISS si lahko prilagodimo uporabniški vmesnik in tako olajšamo delo.

Moj profil COBISS najdemo v menijski vrstici v desnem delu okna [slika]. Za uporabo profila je potrebna prijava uporabnika. V Moj profil COBISS se lahko prijavimo na več načinov. Več o načinih prijave je opisano v poglavju Uvod v prijavo. Profil se ustvari samodejno ob prvi prijavi, razen v primeru ustvarjanja profila z e-naslovom.

Po uspešni prijavi lahko v Mojem profilu COBISS uporabljamo naslednje možnosti:

povezava video