Po uspešnem iskanju gradiva in prikazu rezultatov iskanja lahko s klikom na posamezen zapis prikličemo podrobnejše podatke o gradivu in zalogi v posameznih knjižnicah. Če knjižnica omogoča rezervacije gradiva, lahko s klikom na gumb Rezerviraj gradivo rezerviramo [ slika].

Po potrditvi izbora za rezervacijo in uspešni prijavi v Moj profil COBISS se izvede rezervacija (če ne velja nobena omejitev). Izpišejo se podatki o rezerviranem izvodu in sporočilo, ki je odvisno od tega, ali smo rezervirali prosto ali izposojeno gradivo. Rezervirano gradivo se prikaže v seznamu Rezervirano [slika].

V nekaterih primerih rezervacija gradiva ni možna in je gumb Rezerviraj neaktiven. Razlogi za to so lahko:

Če pa rezervacija gradiva ni bila uspešna, se izpiše obvestilo s pojasnilom.

povezava video

Preklic rezervacije

Rezervacijo gradiva lahko tudi prekličemo. Prekličemo lahko rezervacijo gradiva, ki:

Posamezno rezervacijo prekličemo tako, da v seznamu rezerviranega gradiva označimo potrditveno polje ob gradivu (1. stolpec) in nato kliknemo gumb Prekliči izbrano. Če želimo preklicati vse rezervacije hkrati, označimo potrditveno polje v naslovni vrstici tabele in nato kliknemo gumb Prekliči izbrano [slika].
Po kliku na gumb Prekliči izbrano se v prvem stolpcu pri gradivu pokaže opozorilni znak, v stolpcu Status pa se izpiše sporočilo: "Rezervacija preklicana." [ slika]. Gradivo je izbrisano iz seznama rezerviranega gradiva.

Če je v seznamu rezerviranega gradiva v prvem stolpcu opozorilni znak, rezervacije ni možno preklicati, ker je knjižnica omejila preklic rezervacije glede na trenutni status gradiva v izposoji. Iz zaslonskega namiga je razviden razlog, zakaj rezervacije ni možno preklicati.

povezava video